خدایا / خداوندا
86 بازدید
تاریخ ارائه : 9/27/2012 2:19:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

پاک پروردگارا

چنان لطف تو شامل هر تن است

که هر کس بگوید خدای من است