قرائت علامه مجلسی از قیام عاشورا
49 بازدید
محل نشر: یادنامه مجلسی - چاپ 1379 - جلد 2 - ص99تا107
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی