سهم شیخ عباس قمی در تحریف شناسی تاریخ عاشورا
61 بازدید
محل نشر: فصلنامه میثاق امین شماره 18و 19 - تابستان 1390 - از ص 187 تا 196
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی