اصالت عقل و اندیشه با رویکردی به عاشوراپژوهی و تحریف شناسی
62 بازدید
محل نشر: مجموعه دو جلدی ره افسانه جلد اول ص511 به بعد
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی