میان ماندن و رفتن- شعری در قالب چهار پاره -
60 بازدید
محل نشر: نگاه حوزه -ضمیمه مجله حوزه - سال2 -شماره 19 و20- مهر وآبان 1375- ص21
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی