باران شبنم - غزل -
60 بازدید
محل نشر: هفته نامه ی آذربایجان - شماره 88 - در 2/10/76 - ص 4
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی