شهریار شهر سخن
61 بازدید
محل نشر: کتاب به یاد شهریار -چاپ تبریز - 1368 - ص 126
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این چکامه نخستین نوشتاری است که 23سال پیش از این قلم منتشر شده است