محقق شوشتری، قاموس پژوهش
69 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
مطالب این کتاب در 5فصل تنظیم یافته است .در فصل اول مولف از خاندان علامه شوشتری و زادگاه او اطلاعاتی به دست می‌دهد در فصل دوم، پنجاه سال اول عمر علامه همراه با سفرهایش بازگو شده است. فصل سوم به معرفی مربیان و استادان نامبرده اختصاص دارد .در فصل چهارم آثار علامه چون :قاموس الرجال، اخبار الدخیله، النجفه فی شرح اللمعه و دیگر آثارش معرفی شده است .در فصل پایانی دیدگاه‌های سایر اندیشمندان درباره وی ذکر می‌گردد.