تحریف شناسی عاشورا
92 بازدید
ناشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 5
زبان : فارسی
ویراست دومی است از همان چاپ پیشین کتاب تحریف شناسی