موسوعه الامامه فی نصوص اهل السنه
71 بازدید
ناشر: صحیفه خرد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : عربی
از این دایره المعارف تا کنون 20 جلد منتشر شده است و نویسنده یکی از نویسندگان آن می باشد