ترجمه ی نهج البلاغه
77 بازدید
ناشر: فقه الثقلین
نقش: مترجم
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
تازه ترین ترجمه از نهج البلاغه پس از سالها انتظار بالاخره ترجمه ی ما از نهج البلاغه منتشر شد. این ترجمه در مقایسه با ترجمه های دیگر دست کم سه امتیاز دارد: یک. متن آن با دقیق ترین نسخه ها تصحیح شده است. دو. مثل متن به صورت ادبی و موزون و آهنگین و مسجع ترجمه شده است. سه. هم متن و هم ترجمه شماره گذاری شده است تا جمله ها به راحتی از هم تفکیک و با متن تطبیق گردد و در استناد افزون بر شماره خطبه یا نامه شماره ی جملات نیز قید شود. بیشتر قریب به اتفاق ترجمه های قبلی با ساده سازی و غفلت از هدف اصلی گردآورنده نهج البلاغه -که نمایاندن جنبه های بلاغی از سخنان مولا علی بوده است-از آرایه ها و عالم نهج البلاغه فاصله گرفته اند و دانسته یا نادانسته آن را به نهج الخطابه فروکاسته اند اما من از آغاز کار تا پایان ترجمه تمام حواسم معطوف بر این بود که نهج البلاغه / نهج البلاغه است و در برگردان به زبان پارسی هم باید نهج البلاغه بماند. نهج البلاغه یعنی شاهراه زیبا و رسا سخن گفتن و در سفتن. این ترجمه به همت انتشارات فقه الثقلین در قم منتشر شده است برای آشنایی بیشتر پیرامون سه امتیاز گفته شده به مقدمه مترجم مراجعه شود.