شهادت و حکومت، اهداف قیام امام حسین(ع) نبود
65 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ایکنا
تعداد شرکت کننده : 0