شعر عاشورایی موفقتر از داستان
47 بازدید
مصاحبه کننده : خبرگزاری مهر
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : هنر اسلامی
تعداد شرکت کننده : 0